Trading Case - Lundin Petroleum

Lundin Petroleum har utvecklats betydligt svagare än Stockholmsbörsen sedan rapporten för det första kvartalet i början av maj. Detta trots positiva nyheter angående elförsörjningen av det gigantiska oljefältet Johan Sverdrup, samt värdestödjande försäljningar av tillgångar på norska kontinentalsockeln. Vi tror att ett stigande oljepris och lyckade prospekteringsborrningar kommer att ge bränsle till aktien.

Oljepriset bör vända upp

Oljepriset är på den lägsta nivån på över ett år, 101 USD per fat, vilket vi anser är orimligt med tanke på den geopolitiska oron i världen (Ryssland/Ukraina och Mellanöstern) och OPEC:s behov av ett pris på minst 105 USD för budgetbalans. Vi ser det som sannolikt att oljepriset stiger framöver, mest på grund av den geopolitiska oron, men även från en eventuell produktionsminskning i Saudiarabien.

Attraktiv värdering, flera kurstriggers
Lundin Petroleum handlas till en substansrabatt om cirka 10 procent, att jämföra mot det historiska genomsnittet (efter fyndet av Johan Sverdrup) om 4 procent. Bolaget går ett intressant andra halvår till mötes med 10 prospekteringsborrningar, varav 5 i Norge. Viktigt att betona är att Lundin Petroleums exponering mot Ryssland i stort sett är obefintlig (en prospekteringslicens, ingen produktion), vilket minskar risken med hänsyn till oroligheterna.


Teknisk
Lundin Petroleum befinner sig i en fallande trend sedan 2011, men har under de sista tre veckorna utvecklats bättre än Stockholmsbörsen. Momentumindikatorn MACD indikerar att aktien har bottnat och uppgången ser ut att kunna fortsätta. Stöd finns vid tidigare bottennivå (och stigande trendline sedan 2011) runt 120 kronor, medan närmsta motstånd är vid fallande trendlinje vid 135 kronor. Vid ett utbrott över denna nivå bedöms nästa anhalt vara 150 kronor.

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL LUPE X3 H SE0004931673
Warrant LUP4L 150SHB  SE0005761707

Lundin Petroleum

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.