Trading Case - MTG

MTG har sedan toppnivån i oktober varit i en fallande trend. Efter att oron mellan Ryssland och Ukraina tilltog i början på mars har kursnivåer runt 280 kronor varit ett starkt stöd för aktien. I takt med avtagande oro för Ryssland/Ukraina och en rubelförstärkning kom en positiv rekyl, men under de senaste veckorna har aktien sjunkit tillbaka och närmar sig åter stödnivån kring 280 kronor.

Rysslandsoro har pressat aktien
Cirka 30 procent av värdet i MTG utgörs av deras innehav i ryska CTC Media. Detta innebär både en risk och en möjlighet. Risken är att oron mellan Ryssland och Ukraina eskalerar och återigen sänker den ryska börsen, samt skrämmer iväg investerare från tillgångar kopplade till Ryssland, däribland MTG. Möjligheten ligger i att värderingen av rysslandsrelaterade tillgångar redan är pressade, varför stor uppsida finns om oron lägger sig.

På börsen var oron som störst under mars, sedan dess har aktiemarknaden på det hela taget bortsett från utvecklingen mellan de två länderna.

Stor potential, men hög risk
MTG är attraktivt värderat. Sedan 2005 har bolaget aldrig avslutat ett år med en värdering av försäljningen (EV/Sales) under 1,3x (genomsnittet är 1,5x). Skälet till den nuvarande låga nivån på 1,0x är en mycket hög riskpremie på den ryska exponeringen och övergången från satellit till online för betal-TV, vilket lett till ett kraftigt marginaltapp under 2013. Vi räknar dock med att stora förbättringar kommer att ske under kommande kvartal, och noterar dessutom att rubeln i stort sett återhämtat sig mot kronan. Både potentialen och risken bedöms vara hög. Därför bör stop loss användas.

Tekniskt
MTG har sedan toppnivån i oktober varit i en fallande trend. Efter att oron mellan Ryssland och Ukraina tilltog i början på mars har kursnivåer runt 280 kronor varit ett starkt stöd för aktien. I mitten på maj bröt aktien ur den fallande trendkanalen, vilket var en positiv signal. Dock har aktien under de senaste veckorna sjunkit tillbaka, i enlighet med börsen i stort. Återigen närmar sig aktien stödnivån kring 280 kronor och RSI närmar sig översålda nivåer. Vi bedömer att sannolikheten för en kortsiktig positiv rekyl är god.

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL MTG X3 H SE0004931681
Warrant MTG4H 340SHB SE0005465267

MTG - kortsiktig rekyl väntas

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.