Trading Case - MTG

Delar du vår syn på MTG?
Graf
  • Ja
    65 %
  • Nej
    35 %
Röstningen avslutad (79 röster)

MTG-aktien har haft en svag utveckling under lång tid, men sedan botten i oktober ser en trendvändning ut att ha inletts. Vi räknar med att sentimentet kommer att få fortsatt stöd av kapitalmarknadsdagen (som hölls den 2 december) där bolaget bland annat meddelade att de är fast beslutna om att fortsätta prioritera ökad utdelning över tid och att utdelningen i dagsläget inte är beroende av utvecklingen för den ryska verksamheten. Utöver en attraktiv värdering och starka finanser tror vi att marknaden överskattar risken i Ryssland och underskattar potentialen i Viaplay.

I nuvarande lågränteläge föredrar vi högavkastare med begränsad prognosrisk. MTG passar väl in i den bilden med låga investeringar, starkt kassaflöde, låg skuldsättning och diversifierade intäktskällor.

Vi tror att en lösning avseende de ryska tillgångarna (mot bakgrund av ny medielag i Ryssland 2016) kommer att klargöras inom sex månader. Det är svårt att säkert säga att dessa tillgångar åsätts något värde i marknadens nuvarande värdering av MTG. Således borde de flesta utfallen av en lösning vara positiva.

Vi tror att marknaden underskattar tillväxten för Viaplay och hur detta inverkar på MTG. Drivet av en förväntad tillväxt för Viaplay om drygt 40 procent, har MTG:s försäljning, rörelseresultat och kassaflödet åter börjat öka. Vi förväntar att bolagets mantra om ”lönsam tillväxt” kommer att infrias, trots nuvarande valutamotvind.

Tekniskt
MTG-aktien har nyligen brutit genom den fallande trendlinjen från juli i år. Detta är ett styrketecken och indikerar att kursnivån 240 kronor borde kunna agera viktig stödnivå framöver. Lyckas aktien etablera sig ovanför 240 kronor är det ett attraktivt ingångsläge i aktien där relationen mellan risk och potentiell avkastning är lockande. Aktien har passerat 50-dagars glidande medelvärde och till motståndet på 270 kronor är det cirka 5 procent. 

Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL MTG X3 H SE0004931681
Warrant MTG5B 300SHB SE0005764487

Ökad utdelningstakt kan ge bränsle åt aktien

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.