Trading Case - Majs mot Sojabönor

Priset på sojabönor handlas för närvarande på 9,06 USD och majs handlas på 3,24 USD. Om man ställer dessa råvarupriser i relation till varandra handlas sojabönor på en nivå kring 2,8 gånger priset av majs - genomsnittet för de senaste fem åren är 2,4. Det innebär att ”gapet” mellan dessa två råvaror för närvarande är historiskt stort.

Lång: Majs
Kort: Sojabönor

Som följd av förväntade rekordskördar av båda dessa grödor har priserna fallit kraftigt under året. Vi tror dock att mer press på främst sojapriset är att vänta efter hand som skörden fortskrider i USA. Sojaskörden ligger något senare än majsskörden och vår bedömning är att normal säsongsmässig prispress under skördeperioden ännu inte slagit igenom fullt på priset för sojabönor.

Även med blicken in på nästa år finns faktorer som tyder på en återgång till en mer normal prismässig relation mellan dessa råvaror. Allt pekar i dagsläget på att Brasilien, världens näst största producent efter USA, går mot ännu en rekordskörd av sojabönor med start i januari. Med stor areal och hittills gynnsamt väder finns klart goda förutsättningar. Dessutom talar de höga sojapriserna relativt majspriserna för att de amerikanska bönderna till våren, för första gången sedan 1983, kommer ha en större areal sojabönor än majs. Det kan leda till att priset på majs stärks relativt sojapriset för att vinna tillbaka areal innan bönderna slutgiltigt fastställt planen för vårbruket.

Därför anser vi att det finns både kortsiktiga och långsiktiga skäl för att tro att den prismässiga relationen mellan majs och sojabönor kommer att minska. Det vill säga att priset på majs stärks mot sojapriset.

Vad tror du?

För att du enkelt ska kunna ta del av vår syn har vi på Handelsbanken tagit fram placeringsalternativ som gör det möjligt att tjäna pengar om vi har rätt i vår tro. Vad tror du?

Läs mer om våra nya Spreadcertifikat här

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR MAJSOJ 5C H SE0006246989

Det är viktigt att du läser på om Spreadcertifikat så att du förstår risker, möjligheter och kostnader innan du handlar.

Sojabönor handlas till historiskt höga 2,8 gånger priset av majs

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.