Trading Case - Meda

Rapporten och pollensäsongen är kortsiktiga kurstriggers: Vi ser Medas rapport (19 februari) som en potentiell kurstrigger då vi anser att förväntningarna i marknaden är allt-för lågt ställda. Meda har historiskt vuxit genom förvärv, men nu räknar vi med att bolaget för första gången kom-mer att uppvisa organisk tillväxt. Detta kan medföra ett ökat fokus och bättre sentiment kring aktien.

Dymista kan få blockbusterstatus 2014
Drivet av en rekordstark försäljning av Dymista (en nässpray mot hösnuva med blockbusterpotential) och höga leveranser av andra läkemedel på tillväxtmarknader förväntar vi att Meda haft en organisk tillväxt på 3,3 procent under 2013. Försäljningspotentialen för Dymista är stor och redan i februari börjar pollensäsongen i USA. I kombination med att patentet för den främsta konkurrenten löper ut i sommar bör försäljningen av Dymista kunna fördubblas och närma sig en miljard kronor i omsättning. För 2014 räknar vi med en organisk tillväxt runt 7 procent och en tydlig marginalförbättring.

Låga förväntningar och uppköpsspekulation
Meda-aktien är attraktivt värderad då den handlas till ett P/E-tal strax över 8 gånger. Detta är en attraktiv värdering både i absoluta tal och relativt konkurrenter. Utöver detta är det sannolikt att uppköpsspekulationer åter dyker upp och ger bränsle till aktien.  Meda är i en långsiktigt stigande trend men har under det senaste året konsoliderat mellan 70-90 kronor. I ett kort perspektiv utgör 78-79 kronor stödnivå. Aktien vände ned vid 83 kronor i början på januari men denna nivå bör inte utgöra något stort motstånd mot bakgrund av sommarens toppnivåer över 88 kronor. 

Tekniskt
Meda är i en långsiktigt stigande trend men har under det senaste året konsoliderat mellan 70-90 kronor. I ett kort perspektiv utgör 78-79 kronor stödnivå. Aktien vände ned vid 83 kronor i början på januari men denna nivå bör inte utgöra något stort motstånd mot bakgrund av sommarens toppnivåer över 88 kronor.

 

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Warrant MED4E 90SHB SE0005460615
Warrant MED4F 85SHB SE0005462512

Meda är i en stigande trend

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.