Trading Case - Nickel mot Koppar

Delar du vår syn på Nickel mot Koppar?
Graf
  • Ja
    85 %
  • Nej
    15 %
Röstningen avslutad (70 röster)

På handelsbanken.se/börsrum presenterade vi under veckan fyra olika spreadar som vi tycker är intressanta just nu. Ni fick sedan via en omröstning möjlighet att avgöra vilken av dessa spreadar vi skulle börsnotera ett Spreadcertifikat på – resultatet blev Nickel mot Koppar.

Basmetallerna är fångade mellan ett allt svagare Kina och ett starkare USA. De är ovanligt volatila och priserna har kommit ner. På marknaden råder stor enighet kring förväntad nickelbrist under 2015 som gör att vi fortsätter tro på starkare nickelpriser.

Nickel är tveklöst den metall som marknaden har störst tro på högre priser inför 2015. Underliggande fun-damenta har förvärrats under året och kunskapen kring Filippinernas säsongsmönster i exporten som har täckt upp för Indonesiens exportförbud så här långt börjar sprida sig. Filippinerna går nu in i monsunperioden då regnfall minskar möjligheterna att exportera malm radikalt. Marknaden räknar med att nickelmarknaden hamnar i underskott nästa år och att lagernivåer kommer konsumeras för att balansera marknaden. Högre prisestimat är ett tema och vårt scenario med snittpris på 23 000 USD/ton är visserligen en stor rörelse men finner relativt god acceptans. Nickel är i våra ögon den basmetall som har störst potential för prisuppgångar under 2015.

Alla metaller pressas av ökat utbud utom koppar som pressas av förväntan om ökat utbud. Utbudstoppen har flyttats från 2014 till 2015 efter flera förseningar bland de stora projekten och Grasbergs (världens tredje största koppargruva) minskade export under 2014 under Indonesiens exportförbud. Kinas årliga tillväxt i kopparimport väntas falla till den lägsta på 6 år och kombinationen gör att priserna väntas ner under 2015.   

Vad tror du?

Läs mer om våra Spreadcertifikat på handelsbanken.se/spreadcertifikat

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR NICKOP 5E H SE0006081915

Nickel - på väg mot nya toppnivåer?

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.