Trading Case - Nickel

Indonesien införde under januari ett exportförbud på nickelmalm som inte förädlats. På så vis försöker man tillgodogöra sig en större del av förädlingsvärdet genom att tvinga gruvbolagen till investeringar i förädlingskapacitet. Indonesien var världens andra största nickelproducent och nickelpriset sköt upp med 55 % från januari till toppen i maj månad.

Sedan dess har priset gått i sida i väntan på att Indonesiens presidentval skulle avklaras och att lagernivåerna av nickelmalm som Kina hamstrat inför exportförbudet skulle betas av.

Nu ser det ut som att Filippinerna som är världens största producent av rent nickel och näst störst, efter Indonesien på produktion av oförädlad malm skall gå samma väg och införa exportstopp. Ett förslag har väckts och idag har regeringspersoner uttalat sig positiva. Två saker avgör effekten:

  • Stöd i regeringen krävs
  • Timing –om förbudet dröjer allt för länge kommer Indonesien ha fullföljt en del investeringar i förädlingskapacitet som kan kompensera för Filippinernas bortfall.

Det finns inget ytterligare land som kan kompensera för eventuellt bortfall från Filippinerna och införs exportförbud kommer nickelmarknaden gå i ett stort underskott 2015.

Köper man nickel nu gör man det på ”Buy the rumor”-fasen. Det var den som gav störst prisgenomslag när Indonesien lanserade sitt exportförbud.

Vad tror du?

Nedan visas placeringsalternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat LONG NICKEL H SE0004644383
Certifikat (hävstång) BULL NICKEL 2X H SE0003084870

Nickel - potential på uppsidan vid eventuellt exportförbud

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.