Trading Case - Nordea

Nordea rapporterar för det andra kvartalet den 17 juli. Vi räknar med en stabil rapport som bekräftar att den underliggande aktivitetsnivån fortsätter att förbättras och förväntar oss att den justerade vinsten per aktie har ökat med 11 procent jämfört med samma period föregående år.

Inför rapport
I samband med rapporten väntas Nordea presentera mer detaljer kring det pågående kostnadsbesparingsprogrammet som siktar på att sänka kostnaderna med 900 miljoner euro under 2013-2015. Programmet bör leda till att de totala kostnaderna 2015 hamnar 5 procent lägre än 2013. En ökad transparens kring besparingarna bör enligt vår mening medföra ett förbättrat sentiment kring aktien.

Trots en totalavkastning på 14 procent hittills i år anser vi att Nordea-aktien är attraktivt värderad
(P/E 10,3x 2015 års prognoser).

Tekniskt
Nordea-aktien noteras i en underliggande positiv trend. Aktien bröt upp genom motståndet kring 93 kronor tidigare i våras och har därefter noterat färska toppnoteringar kring 100 kronor. Aktien handlas omkring 50 dagars glidande medelvärde men har en bit kvar till översålda nivåer. Momentum indikerar en bottennotering i närtid. Ett attraktivt ingångsläge skulle vara inom affärsintervallet 92-93 kronor.

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL NDA X3 H SE0004931707
Warrant NDA4I 100SHB SE0005465317

Nordea

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.