Trading Case - Nordea

Delar du vår syn på Nordea?
Graf
  • Ja
    78 %
  • Nej
    22 %
Röstningen avslutad (83 röster)

Vi anser att det finns flera egenskaper som lockar med Nordea och bedömer att kurspotentialen är stor. Nordea-aktien har stigit med 7 procent i år, vilket är betydligt bättre än index. Trots det är P/E-talet endast strax över 10, vilket är en attraktiv värdering.

Nordea uppvisade en solid kvartalsrapport den 22 oktober. Engångsposter störde det rapporterade resultatet, men den underliggande intäktsutvecklingen och kostnadskontrollen var god. Dessutom minskade kreditförlusterna oväntat. Nordea-aktien har stigit med 7 procent i år, vilket är betydligt bättre än index. Trots det är P/E-talet endast strax över 10, vilket är en attraktiv värdering. I förhållande till övriga svenska banker handlas Nordea med en rabatt om 14 procent, vilket vi finner omotiverat.

Vi anser att det finns flera egenskaper som lockar med Nordea och bedömer att kurspotentialen är stor. Nordea kan arbeta med en lägre kapitalnivå än sina svenska konkurrenter mycket beroende på bankens storlek och diversifierande verksamhet och att detta innebär att banken kan upprätthålla en hög lönsamhet. Vidare räknar vi med att banken kommer att öka sin utdelningsandel till cirka 70 procent, vilket innebär en direktavkastning på 6-7 procent för 2014-2015.

Tekniskt
Nordea befinner sig i en långsiktigt stigande trend och har under den senaste veckan lyckats klättra över den tidigare stöd- och motståndsnivån kring 89 kronor och befinner sig även nu ovanför den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde. Detta ökar sannolikheten för fortsatta uppgångar. Vi ser aktien som köpvärd, men föreslår stop loss om aktien sjunker under 90 kronor.

Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL NDA X3 H SE0004931707
Warrant NDA5B 95SHB SE0005764529

Nordea - handlas kring stödnivåer

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.