Trading Case - Novo Nordisk

• Attraktiv värdering givet hög försäljnings- och vinsttillväxt
• Förväntningarna rimliga efter rapporten och försiktig guidning
• Positivt nyhetsflöde bör ge stöd till aktien

Sedan toppnoteringarna i februari har Novo Nordisk sjunkit med 10 procent på Köpenhamnsbörsen. Samtidigt har P/E-talet krympt från 25 till strax under 20 gånger den väntade vinsten 2015, vilket är en attraktiv värdering för världens ledande diabetesbolag.

Med kvartalsrapporten i ryggen och en färsk guidning (försäljningstillväxt på 8,5 procent) bedömer vi att förväntningarna har sjunkit och blir lättare för bolaget att infria. Därtill bör ett positivt nyhetsflöde från både befintliga produkter och forskningsportföljen ge stöd till aktiekursen.

Tekniskt
Novo Nordisk är i grunden en stark aktie men har sedan toppen i februari varit i en negativ trend och närmat sig översålda nivåer (RSI 40). Aktien bottnade i mitten på april vid 226 DKK och ser ut att bilda en kilformation med högre bottnar och lägre toppar. Denna nivå (226 DKK) kommer nu agera som ett stöd på nedsidan. Om stödet inte håller bör nästa stöd vara tidigare viktiga nivåer kring 200 DKK och 200-dagars glidande medelvärde vid 210 DKK. 

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Aktie NOVO B DK0060534915
Certifikat (hävstång) BULL NOVO X2 H DK0060357523

Novo Nordisk - bildar en kilformation

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.