Trading Case - OMXS30-index

Stockholmsbörsen är sedan 2011 i en långsiktigt stigande trend, och har något förvånande utvecklats sidledes trots de senaste veckornas makroekonomiska oro. I ett kort perspektiv ser vi risk för en negativ rekyl på Stockholmsbörsen.

Mot bakgrund av att Stockholmsbörsen har haft en mycket stark utveckling samtidigt som vinstprognoserna skruvats ned betydande, har värderingen blivit hög (P/E –tal på 15-16 baserat på prognoserna för 2014). I kombination med att rapportsäsongen är avklarad och att fokus nu ligger på osäkerhetsfaktorer i omvärlden (t.ex. Ryssland/Ukraina, spänningar i mellanöstern, kinesisk och amerikansk tillväxt) har riskerna ökat, och sannlikheten för en rekyl kommit närmare.  Man kan även argumentera för ett ökat säljtryck om investerare vill minska sina positioner inför helgen.

På OMXS30-index har 1320 varit en viktig nivå sedan årsskiftet, men fortsätter oron på börsen är det sannolikt att nedgången bromsas först vid 1300-nivån, i den nedre delen av trendkanalen. 

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
ETF (hävstång) XACT BEAR SE0005466513
Certifikat (hävstång) BEAR OMX X3 H SE0003038066
Warrant OXS4Q1150SHB SE0005461506

OMXS30-index kan falla ned mot 1300

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.