Trading Case - OMXS30-index

Stockholmsbörsen är sedan 2011 i en långsiktigt stigande trend, och har något förvånande stått emot de senaste veckornas makroekonomiska oro väl. Vi tror att marknaden kan underskatta de risker och problem som relaterar till konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

Stockholmsbörsen är sedan 2011 i en långsiktigt stigande trend, och har något förvånande stått emot de senaste veckornas makroekonomiska oro väl. Vi tror att marknaden kan underskatta de risker och problem som relaterar till konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

Ryssland är en av världens största råvaruexportörer, men har samtidigt ett stort behov av utländska varor, till exempel teknik, bilar och hälsoprodukter. Om påtryckningarna från väst fortsätter riskeras balansen att rubbas. De förändrade varuflödena och råvarupriserna kan då spilla över i realekonomin.

Mot bakgrund av att OMXS30-index handlas nära toppnivåerna från början av året bedömer vi att sannolikheten för en negativ rekyl på Stockholmsbörsen har ökat i det korta perspektivet.

På OMXS30-index har 1320 varit en viktig nivå sedan årsskiftet, men fortsätter oron på börsen är det sannolikt att nedgången bromsas först vid 1300-nivån, i den nedre delen av trendkanalen. 

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
ETF (hävstång) XACT BEAR SE0005466513
Certifikat (hävstång) BEAR OMX X2 H

SE0003038041

Certifikat (hävstång) BEAR OMX X3 H SE0003038066

OMXS30 – risk för negativ rekyl

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.