Trading Case - OMXS30

Stockholmsbörsen och amerikanska S&P 500 har tappat nära 3 procent sedan början på veckan. Börsutvecklingen under kommande dagar kommer sannolikt att avgöras klockan 16:00 i och med tung statistik från USA. Då presenteras inköpschefsindex som förväntas ha stigit till 56 i juli från 55,3 i juni.

Med tanke på den relativt stora börsnedgången i veckan, samt att fear & greed-index är på nedpressade nivåer, har aktiemarknaden redan tagit höjd för svag statistik. Således finns potential till en positiv rekyl om statistiken möter eller överträffar förväntningarna, vilket bedöms som sannolikt. En tight stop-loss kan vara att föredra om statistiken inte motsvarar marknadens förväntningar.

Om inköpschefsindex
Statistiken anses mycket viktig eftersom den anger efterfrågeläget i hela landet. Indexet är en sammanvägning av delkomponenterna orderingång, produktion, lager, leveranstider och sysselsättning och beräknas utifrån undersökningar bland inköpschefer inom tillverkningsindustrin.

Tekniskt
OMXS30-handlas vid 1366, vilket är strax ovanför bottennoteringen i juli. Potentiellt stöd finns vid 200-dagars glidande medelvärde vid 1340 (1,5 procent nedsida) och sedan vid den långa stigande trendlinjen från 2011, som möter upp vid 1290.

Vad tror du?

Nedan visar placeringsalternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
ETF XACT BULL SE0001342395
Certifikat (hävstång) BULL OMX X2 H SE0003038058
Certifikat (hävstång) BULL OMX X3 H SE0003038074

OMXS30 - befinner sig nära potentiellt stöd vid 200-dagars glidande medelvärde

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.