Trading Case - OMXS30

Stockholmsbörsen befinner sig i en långsiktigt stigande trend, men kan nu ha inlett en kortsiktig rekyl.

Tekniskt
Sedan maj har OMXS30 haft tre toppnoteringar runt 1410, varför den nivån antas utgöra ett tämligen starkt motstånd just nu. I förra veckan noterades 1398 som högst, varefter en viss nedgång har skett. Med avseende på att index under de tre senaste veckorna stigit från 1320 till 1384 (i skrivande stund), det vill säga nära 5 procent,  är det möjligt att en kortsiktig negativ rekyl är på gång. Skulle däremot index bryta motståndet vid 1410 får vi istället en teknisk signal om försatt stigande börs.

200-dagars glidande medelvärde finns vid 1350, vilket bör utgöra ett visst stöd. Därefter följer den föregående bottennoteringen vid 1320 och den stigande trendlinjen från 2011, som möter upp vid 1300. 

Vad tror du?

Nedan visas placeringsalternativ för OMXS30. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
ETF XACT BEAR SE0005466513
Certifikat (hävstång) BEAR OMX X3 H SE0003038066
Warrant OXS4W1350SHB  SE0006246914

OMXS30 - kortsiktig negativ rekyl i korten?

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.