Trading Case - SCA

Vi anser att kursreaktionen i SCA är överdriven och bedömer att kursnivåer under 180 kronor medför en bra risk/reward. Vi ser SCA som ett kvalitetsbolag och mot bakgrund att marginalpressen till viss del orsakades av engångsfaktorer räknar vi med att aktiekursen kommer att återhämta sig.

Köp SCA på svag rapport
SCA rapporterade i morse för det första kvartalet. Utvecklingen i kvartalet blev något högre än våra försiktiga prognoser men lägre än den genomsnittliga prognosen i marknaden, vilket till viss del motiverar den negativa kursreaktionen.

Marginalpressen i det första kvartalet var delvis av engångskaraktär, varför utsikterna bör vara bättre. Vi räknar med att se en tydlig resultatförbättring redan i det andra kvartalet. Mot bakgrund av en hyfsad försäljnings- och vinsttillväxt (9-14 procent under 2014) anser vi att aktien är attraktivt värderad.

En positiv faktor är bland annat att konkurrenter i mjukpapperssegmentet nyligen höjt priserna. Vi ser SCA som ett kvalitetsbolag med långsiktig potential och bedömer att sannolikheten är stor för en positiv rekyl i aktien.

Vad tror du?

Nedan visas placeringsalternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL SCA X3 H SE0004931806
Warrant SCA4H 185SHB SE0005456837

SCA - stor sannolikhet för en kortsiktig positiv rekyl

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.