Trading Case - SEB

Delar du vår syn på SEB A?
Graf
  • Ja
    75 %
  • Nej
    25 %
Röstningen avslutad (83 röster)

SEB är inne i en stark revisionstrend och den senaste 12-månadersperioden har bolaget haft den bästa vinstrevideringstrenden bland de nordiska bankerna. Genomsnittet har legat på 7 procent medan SEB har legat på 16 procent. SEB har jobbat hårt på att anpassa sina kostnader så att de även hålls nere när konjunkturen vänder.

Sedan 2010 har SEB uppvisat en hög tillväxt. Som exempel kan nämnas att kundkategorierna ”stora företag” och ”små/medelstora företag” har ökat med 22 procent respektive 47 procent. En fortsatt tillväxtpotential i kombination med kostnadskontroll bådar gott för vinstutvecklingen framöver.

SEB har starka finanser som mer än väl uppfyller de krav som ställs på bankerna och aktien handlas kring attraktiva P/E 11x 2015pr. Vi räknar med att SEB kommer att uppvisa en vinsttillväxt runt 10 procent för 2014-15 och ge en direktavkastning över 5 procent. Detta ligger till grund för vår syn om att SEB-aktien bör omvärderas.

Tekniskt
SEB-aktien har i år huvudsakligen handlats inom konsolideringsintervallet 86-94 kronor. Stödet vid 86 bedöms vara starkt och vi såg senast i augusti hur aktien vände upp vid översålda nivåer strax ovanför 86 kronor. Lägg därtill att 200-dagars glidande medelvärde möter upp vid 87 kronor. Stop loss föreslås om aktien sjunker under 86 kronor.

Vad tror du?

Nedan visas placeringsalternnativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

Placeringsalternativ KortnamnISIN
Warrant SEB4K 95SHB SE0005762101
Certifikat (hävstång) BULL SEB X2 H SE0003650985
Certifikat (hävstång)
BULL SEB X3 H
SE0004931749

SEB - ser attraktiv ut på starkt stöd

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.