Trading Case - TeliaSonera mot Tele2

Delar du vår syn på TeliaSonera mot Tele2?
Graf
  • Ja
    77 %
  • Nej
    23 %
Röstningen avslutad (89 röster)

TeliaSoneras fortsatta kostnadsfokus förväntas driva marginalerna något högre från dagens nivåer. Tillsammans med defensiva egenskaper och en direktavkastning på drygt 6 procent bör aktien fortsätta uppåt.

Lång: TeliaSonera
Kort: Tele2

Vi anser att TeliaSonera kommer att kunna försvara avkastningen på sina nyckelmarknader vilket lämnar utrymme för en gradvis tillväxt i utdelningen. Ytterligare utdelningspotential finns om ägartvisten i Turkcell når en lösning. TeliaSonera har annonserat att de avser att investera 15 procent av intäkterna för att driva intäkter och minska kostnader framöver. Stort fokus kommer att läggas på utbyggnaden av fibernätet i Sverige. Planen är att nå 1,9 miljoner hushåll till 2018 från dagens 1,1 miljoner. TeliaSonera räknar med att bara detta kommer addera 500 miljoner kronor i intäkter. Aktien har de senaste veckorna kommit ned och vi bedömer att förhållandet mellan risk och potentiell avkastning är fördelaktigt.

Tele2-aktien har haft en stark utveckling under 2014, mycket drivet av positiva siffror inom området Sweden Mobile. Sweden Mobile utgör idag en betydande del (cirka 50 procent av EBITDA idag) av Tele2 gruppens resultat vilket innebär att resultatet är känsligt för en eventuell prispress inom området. Vidare anser vi bland annat att aktien har handlats upp på spekulation om att Tele2 skulle vara en uppköpskandidat, en syn vi inte delar i närtid, vilket innebär att vi har svårt att se någon större uppsida för aktien från dagens, historiskt sett, höga nivåer.  

Tekniskt
Aktierna TeliaSonera och Tele2 har de senaste sex månaderna korrelerat tämligen väl, dock har aktierna gått åt olika håll den senaste tiden. Spreaden handlas idag på höga nivåer för perioden (se nedre del av grafen) och detta scenario öppnar upp för vårt case om att spreaden ska minska. 

Vad tror du?

För att du enkelt ska kunna ta del av vår syn har vi på Handelsbanken tagit fram placeringsalternativ som gör det möjligt att tjäna pengar om vi har rätt i vår tro. Vad tror du?

Läs mer om våra nya Spreadcertifikat här

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR TLSTEL 5I H SE0006247052

Det är viktigt att du läser på om Spreadcertifikat så att du förstår risker, möjligheter och kostnader innan du handlar.

Tele2 är historiskt dyr i förhållande till TeliaSonera

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.