Trading Case - Volvo

Volvo har haft en stark utveckling sedan årsskiftet och handlas återigen nära det tidigare motståndet runt 100 kronor. Utöver att riskviljan på börsen varit god, har Volvo-aktien fått stöd av en hög orderingång på lastvagnar i Nordamerika (Volvos viktigaste marknad) och Volkswagens bud på Scania.

Volvos amerikanska konkurrent Navistar rapporterade den 5 mars för det första kvartalet (nov-jan). Fastän rapporten var blandad upprepade bolaget sin guidning för tunga lastvagnar i Nordamerika. Vi menar att detta ger stöd åt våra prognoser om en kraftig återhämtning på marknaden under 2014.

Vi bedömer att sannolikheten för fortsatt uppgång i Volvo-aktien är god och tror att motståndet kring 100 kronor kan forceras. Om aktien lyckas etablera sig över 100 kronor öppnas för uppgång mot 120 kronor.

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL VOLV X2 H SE0003271527
Certifikat (hävstång) BULL VOLV X3 H SE0004931830
Warrant VOL4F 105SHB SE0004947083

Volvo kan bryta motståndet vid 100 kronor och fortsätta upp mot 120 kronor

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.