Trading Case - Volvo

Volvo har haft en stark utveckling sedan årsskiftet och har nyligen brutit de gamla motståndsnivåerna runt 100 kronor. Trots att utdelningen är avknoppad handlas aktien strax över 100-lappen, vilket är ett styrketecken som indikerar ytterligare kurspotential.

Höjda marknadsutsikter för Nordamerika?
När Volvo rapporterar för det första kvartalet den 25 april förväntar vi att försäljningstillväxten uppgår till 10 procent. Bakgrunden till denna till synes höga tillväxt är lätta jämförelsesiffror från föregående år då både försäljningen av lastvagnar och anläggningsmaskiner (VCE) var svag.

Under de senaste månaderna har den för Volvo viktiga Nordamerikanska marknaden utvecklats bättre än förväntat. Den rekordkalla vintern i USA begränsade fraktkapaciteten tillfälligt, men mycket tyder på en ökad lönsamhet för åkerierna. Detta bör gynna försäljningen av lastvagnar framöver. Vi bedömer det som sannolikt att Volvoledningen kommer att höja guidningen för USA i samband med rapporten, vilket skulle kunna ge ytterligare bränsle till aktien.

Tekniskt
Volvo har under de senaste månaderna utvecklats starkare än Stockholmsbörsen och dessutom forcerat 100 kronor som varit en återkommande motståndsnivå under flera år.  Troligen kommer 100-nivån nu att utgöra en stödnivå, varför förhållandet mellan risk och avkastning är fördelaktigt vid rådande kursnivåer. En tight stop loss föreslås.

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL VOLV X2 H SE0003271527
Certifikat (hävstång) BULL VOLV X3 H SE0004931830

Volvo - brutit motståndsnivån vid 100 kr

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.