Trading Case - Volvo B

Vi är konfidenta i vår syn om att lastvagnsmarknaderna i både Europa och USA kommer att växa under 2015, vilket preliminär amerikansk statistik för juli (+71% jämfört med samma månad 2013) gav stöd åt tidigare i veckan. I kombination med positiva effekter från besparingar och produktivitetsåtgärder väntas detta medföra en kraftig resultattillväxt under kommande år.

Volvo har en rad besvikelser i bagaget, och har mycket att bevisa för att återvinna aktiemarknadens förtroende. Mot bakgrund av att aktien har tappat cirka 15 procent på tre månader torde förväntningarna i marknaden vara lågt ställda. Därmed ökar sannolikheten för positiva överraskningar. Aktien handlas till 10x vinsten (2015pr) vilket innebär en stor rabatt mot sektorn och mot börsen generellt. Vi bedömer att den långsiktiga kurspotentialen är stor.

Teknisk
Volvo har pendlat inom kursintervallet 80-100 kronor under två års tid. Efter en brant kursnedgång under relativt kort tid handlas aktien nära tidigare bottennoteringar och RSI har vänt upp från översåld nivå. En positiv rekyl bedöms som sannolik och eftersom aktien befinner sig i lägre delen av tradingintervallet bedömer vi att kurspotentialen är stor.

Vad tror du?

Nedan visas placeringsalternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

TypKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL VOLV X2 H SE0003271527
Certifikat (hävstång) BULL VOLV X3 H SE0004931830
Warrant VOL4K 90SHB SE0005764826

Volvo B - i nedre delen av tradingintervallet

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.