Trading Case - Atlas Copco

Atlas Copco är vår favoritaktie i verkstadssektorn. Med stöd av kommentarer från bolagsledningen, om stigande efterfrågan i det andra kvartalet, samt en oväntat stark orderingång har aktien utvecklats väl sedan rapporten i slutet av april. Flera faktorer tyder på att den positiva utvecklingen kan fortsätta.

En sektor på uppgång
Under den gångna rapportsäsongen var lönsamhetsbesvikelser ett tydligt tema för verkstadssektorn. Atlas Copco var inget undantag. Trots detta, och på många håll sänkta prognoser, har sektorn utvecklats starkare än Stockholmsbörsen under de senaste veckorna. Bidragande till detta är dels förväntningar om att den ekonomiska återhämtningen fortsätter, dels att det ännu inte varit ett cykliskt rally på börsen, vilket brukar inträffa i varje börsuppgång.

Favoriten i sektorn
Drivet av förväntningar om en bättre utveckling i det andra kvartalet har uppgången i Atlas Copco fått mer bränsle. Mot bakgrund av en global återhämtning samt att gruvsegmentet ser ut att ha bottnat, bedömer vi att Atlas med sin imponerande kostnadsflexibilitet och höga lönsamhet kommer att utvecklas bättre än konkurrenterna framöver.

Tekniskt
Atlas Copco handlas i en stark underliggande trend sedan botten 2008. Aktien har löpande noterat allt högre toppar. Mest positivt är dock den utveckling vi sett sedan kvartalsrapporten i slutet av april – aktien har stigit på en börs som rört sig i sidled. Vi räknar med att den positiva trenden kommer att hålla i sig. Sedan början på april har aktien konsoliderat mellan 186 och 197 kronor. Förhållandet mellan potentiell avkastning och risk är fördelaktig i nedre delen av intervallet. Om aktien lyckas bryta motståndet kring 197-198 kronor, helst under stigande volymer, och etablera sig däröver utlöses också en köpsignal.

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn, antingen direkt mot aktien eller mot sektorn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL ATCO X3 H SE0004931608
Certifikat (hävstång) BULL VERK X2 H SE0002835702
Certifikat LONG VERK H SE0005398310

Atlas Copco - i stigande trend

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.