Trading Case - Lundin Petroleum - Olja

Delar du vår syn på Lupe mot Olja?
Graf
  • Ja
    80 %
  • Nej
    20 %
Röstningen avslutad (80 röster)

Historiskt sett har Lundin Petroleum-aktien och oljepriset följt varandra relativt väl och vår bedömning är att spreaden kan öka då vi för tillfället ser större potential i aktien än på prisuppgångar i oljan. Balansen på oljemarknaden förväntas bli fortsatt svag till följd av lägre efterfrågan, ökad produktion i USA och ovisshet om OPEC:s eventuella produktionsminskningar.

Inom tre år räknar vi med att Lundin Petroleums (Lupe) omsättning har ökat till drygt 2,5 miljarder USD, från knappt 900 miljoner USD 2014. Den största delen av värdet i Lupe är uppbundet i de stora fyndigheterna Edward Grieg och Johan Sverdrup, vilka kommer att tas i produktion sent 2015 respektive 2019. Därigenom påverkas substansvärdet i mindre grad av oron på marknaden och de sänkta prisprognoserna.

Den 14 oktober gav bolaget besked om ännu en lyckad borrning (i Alta) vilket medförde en kursuppgång om 6 procent. Den lyckade borrningen innebär även minskad risk i den fortsatta prospekteringen, som är intensiv 2014-15, och vi räknar med besked från två borrningar till innan årsskiftet.

Oron på marknaden innebär att aktien sannolikt kommer att vara extra volatil framöver. Å andra sidan innebär oron i sektorn att Lupe, som prospekterings- och produktionsbolag, kommer att gynnas av minskad konkurrens om riggar, arealer osv, vilket innebär lägre kostnader. Vi räknar med att oljepriset kommer att stabiliseras (vi sänker våra oljeprisprognoser till 90 USD/fat för 2014-16 från tidigare 105-110 USD/fat) och bedömer att kurspotentialen för aktien är större. 

Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR LUPOLJ 5I H SE0006247037

Positiva prospektborrningar kan ge stöd åt Lupe

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.