Trading Case - SEB

SEB bör gynnas av en fortsatt återhämtning i företagsaktivitet och ytterligare kostnadsbesparingar. Trots ljusa utsikter och en långsiktig potential i en överkapitaliserad balansräkning handlas SEB-aktien med rabatt jämfört med aktiemarknaden.

Banksektorn är attraktivt värderad i förhållande till aktiemarknaden som helhet och verkstadssektorn i synnerhet. Bland våra favoritaktier i sektorn finns SEB.

SEB handlas med en omfattande värderingsrabatt jämfört med den nordiska aktiemarknaden och erbjuder en överlägsen direktavkastning. Vi bedömer att SEB har goda möjligheter att fortsätta att överträffa förväntningarna genom kostnadsbesparingar i den pågående ambitiösa treårsplanen.

Vi anser att SEB är den svenska storbank som kommer att gynnas mest av en väntad högre aktivitet på företagssidan framöver tack vare bankens starka position mot stora företag och institutioner.

Tekniskt
SEB handlas i en stigande trend, och det har historiskt sett varit en lönsam strategi att köpa aktien på rekyler och utbrott. De senaste månaderna har SEB handlats omkring motståndet vid 90 kronor, men i månadsskiftet maj/juni bröt aktien motståndet ovan. Aktien handlas i dagsläget kring överköpta nivåer (RSI-70) vilket tyder på att en mindre rekyl ligger nära till hands innan vidare uppgångar. Ett köp runt 90-91 kronor bör innebära ett bra förhållande mellan risk och avkastning. 

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL SEB X2 H SE0003650985
Certifikat (hävstång) BULL SEB X3 H SE0004931749
Warrant SEB4H 95SHB SE0005462967

SEB - motstånd brutet

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.