Trading Case Sandvik - motståndet brutet

Färska årshögstanivåer på Stockholmsbörsen vittnar om en tilltagande riskaptit bland investerarna. Om den positiva utvecklingen håller i sig bör cykliska bolag, som dessutom inte har hängt med i uppgången, kunna utvecklas väl. I verkstadssektorn har Sandvik vaknat upp under de senaste veckorna och ser intressant ut för en position.

Omstruktureringar för tillväxt och lönsamhet
Under den gångna rapportsäsongen var lönsamhetsbesvikelser ett tydligt tema för verkstadssektorn. Sandvik presenterade än en gång svaga kvartalssiffror, men besvikelsen var kortvarig. Aktien nådde nyligen upp till de högsta nivåerna på ett år. Drivet av en konjunkturell återhämtning bör den positiva kursutvecklingen kunna fortsätta, speciellt om bolaget levererar på kostnadsbesparingar och ökat fokus på FoU för att kunna positionera sig och kunna hålla en högre prisnivå. Därtill skulle sannolikt försäljning av vissa mindre lönsamma verksamheter kunna ge mer bränsle till aktien.

Goda förhoppningar om förbättringar
Sandvik förväntas uppvisa en svagt negativ försäljningsutveckling i år, men dock en viss vinsttillväxt. Lyfter vi blicken till 2015 är förutsättningarna för tydliga förbättringar goda. Förväntningarna i marknaden är låga efter många besvikelser och kommer tecken på förbättringar bör aktien fortsätta uppåt.

Tekniskt
Sandvik har sedan sommaren 2013 konsoliderat mellan 85-95 kronor. I fredags bröt aktien ut ur detta intervall under relativt höga volymer och stängde dessutom endast 5 öre från dagshögsta. Detta är styrketecken som talar för aktien. Stop loss föreslås om aktien åter etablerar sig under 95 kronor.

Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL SAND X3 H SE0004931715

Sandvik - motståndet brutet

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.