Uppföljning Trading Case - Nickel

Förra veckan skickade vi ut ett case på nickel efter att spekulation om att Filippinerna ska följa efter Indonesien och införa ett exportförbud på oförädlad nickelmalm skapat underlag för stigande priser. Priset steg också under under fyra dagar i rad med sammanlagt drygt 8 % i sek. Det längsta nickelrallyt sedan i mars.

Igår hamnade sedan basmetaller generellt i en konsolideringsfas där nickel var värst drabbat efter senaste tidens uppgång och föll med 5 %. Nickels fall späddes på av en intervju där den senator på Filippinerna som föreslagit exportförbud antog att det skulle ta 5 år att implementera det. 

Indonesiens exportförbud vann laga stöd redan 2009 och implementerades först 2014. Filippinernas förbud kan sannolikt inträffa inom 2-5 år. Osäkerheten är stor men det har aldrig varit en fråga om att det skulel hända de närmsta veckorna. Senaste dagarnas prisreaktion ser vi därför som en överreaktion åt båda håll och vi behåller vår positiva syn på nickel framöver.

Nickel

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.