Uppföljning Trading Case

I våra Trading Case kan du ta del av intressanta placeringsmöjligheter som vi vill lyfta fram lite extra just nu. Marknaden har på senare tid fokuserat mycket på ett fallande oljepris och ett Trading Case som har genererat mycket god avkastning är Spreadcertifikatet Lundin Petroleum mot Olja. Certifikatet har gett en avkastning på drygt 44 procent sedan starten i oktober. Fram till idag har våra Trading Case haft en blandad utveckling och här ger vi en kort sammanfattning av våra senaste case.

Utveckling Trading Case fram till 17 december 
  • Spreadcertifikatet H&M mot OMXS30™ har stigit drygt 1,5 procent
  • MTG-aktien har tappat drygt 7 procent
  • Spreadcertifikatet Lundin Petroleum mot Olja har stigit drygt 44 procent
  • Spreadcertifikatet Getinge mot Elekta har tappat drygt 9 procent
  • Spreadcertifikatet Nickel mot Koppar har stigit drygt 5 procent

Vår syn i fortsättningen:

Spreadcertifikat H&M vs OMXS30™

Novemberförsäljningen (sista månaden i kvartalet) för H&M var i linje med vår prognos men högre än marknaden hade räknat med. H&M:s försäljning fortsätter att överträffa marknadens förväntningar och den goda utvecklingen är särskilt glädjande med tanke på svag marknadsstatistik, inte minst från den viktiga tyska marknaden. Vi har fortsatt en positiv syn på H&M och vår syn är att aktien ska utvecklas bättre än Stockholmsbörsen (OMXS30™) generellt. 

Trading Case H&M mot OMXS30

MTG

Den 3:e december höjde vi rekommendationen på MTG från Öka till Köp och samtidigt gick vi ut med ett Trading Case. MTG-aktien hade då brutit igenom en fallande trendlinje från juli i år och vi såg en viktig stödnivå kring 240 kronor. Dock har aktien fallit tillbaka under stödnivån på 240 kronor och tyngs mycket av oron för CTC-media. Vi anser att MTG är attraktivt värderat (P/E 13x 2015 pr), att aktien beräknas ge en direktavkastning om nära 5 procent och vi förväntar oss att bolagets mantra om ”lönsam tillväxt” kommer att infrias, trots nuvarande motvind i Ryssland. 

Trading Case MTG

Spreadcertifikat Lundin Petroleum vs Olja

Mot bakgrund av att dramatiken på oljemarknaden fortsatt sänker vi våra prisprognoser för Brentolja och räknar med ett pris om 65 USD/fat under det första halvåret 2015. Lundin Petroleum (Lupe) har haft en svag utveckling på börsen i år i spåren av det sjunkande oljepriset. De sänkta oljeprisprognoserna medför även att vi sänker våra vinstprognoser för Lupe. Vi menar dock att utsikterna för bolaget är ljusa, och anser att bolaget är välrustat att överleva stormen, trots den nuvarande oron. Värt att notera är att funktionen i Spreadcertifikatet fungerat väl och har genererat en mycket positiv avkastning, även om de båda underliggande tillgångarna har fallit (så länge Lupe har en procentuellt bättre utveckling än Oljepriset genererar certifikatet positiv avkastning). 

Trading Case Lundin Petroleum mot Olja

Spreadcertifikat Getinge vs Elekta

Vi räknar med att Getinge inom loppet av några veckor kommer att ge en kommentar angående bolagets pågående diskussioner med FDA (den amerikanska hälsovårdsmyndigheten), gällande sanktioner kopplade till missförhållanden i kvalitetsledningssystemet inom affärsområdet Medical Systems. Vi anser dock att förväntningarna på eventuella sanktioner från FDA är alltför negativa och tror att aktien kan reagera positivt på beskedet. Elektas rapport för andra kvartalet var svag på de flesta punkter. Såväl orderingången som rörelseresultatet var avsevärt lägre än väntat och bolaget har sänkt sin guidning för året som helhet. Aktien tog mycket stryk i samband med rapport men har återhämtat sig till samma nivåer som innan rapporten. Men med anledning av att Elektas rapport var sämre än väntat och att bolaget sänker sin guidning kraftigt gör att vi fortfarande förordar Getinge framför Elekta i sektorn.

Trading Case Spreadcertifikat Getinge mot Elekta

Spreadcertifikat Nickel vs Koppar

Indonesiens exportförbud av nickelmalm är i januari ett år gammalt. Priseffekten har försenats av att Filippinerna växlade upp exporten i bakvattnet av att Indonesiens bättre malm var borta från marknaden. Lagren av nickelmalm är visserligen fortfarande höga i Kina men industrikällor vittnar att flera producenter fått stänga på grund av brist på lämplig malm. Monsunperioden på Filippinerna kommer begränsa tillgången på ny malm fram till maj och till dess tror vi på klart högre priser. Vi har länge haft tron att kopparpriset ska falla. Utbudsvågen som var aviserad till 2014 har i stor utsträckning flyttats fram till 2015. Vi tror att koppar kommer följa samma mönster under 2015 som järnmalm gjorde 2014 och falla under 6000 USD/ton för första gången efter finanskrisen och nå 5500 USD/ton.

Trading Case Spreadcertifikat Nickel mot Koppar

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.