Vi stänger Trading Case - Nickel

Byter till neutral vy på nickel
Vi har länge haft nickel som vår favoritmetall då den handlats på så låga nivåer att 40 % av gruvorna gick back. Den 1 april skickade vi ut ett tradingcase där vi intensifierade vår starka tro på stigande nickelpris efter att Indonesiens exportförbud på nickelmalm från den 12 januari såg ut att vara rubust samtidigt som den eskalerande krisen mellan Ryssland och Ukraina fick finansmarknaden att handla upp nickel på oro för att Ryssland skulle införa exportrestriktioner på nickel som en kontramanöver på eventuella handelssanktioner från Väst.

Sedan den 1 april har vårt certifikat LONG NICKEL H stigit 16 % och BULL NICKEL X2 H med 31 %. I vårt case hade vi en tro att nickel skulle stiga stadigt under året i takt med att Kina betar av sina lager av den malm som man nu inte längre kan importera från Indonesien. I och med situationen kring Ryssland har hela prisrörelsen kommit på kort tid och därför kliver vi av tåget och är nöjda med vinsten. Vi tror inte att priset har så stor nedsida härifrån men risk/reward på de här nivåerna är i dagsläget inte lockande i våra ögon.

Får er som är intresserade gick vi igår ut med ett Trading Case på SCA, där vi anser att det kan vara attraktivt att köpa kring 180 kr.

Läs hela Trading Caset på SCA här

Nickel - ingen lockade risk/reward på dessa nivåer

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.