Trading Case - Aluminium

Delar du vår syn på Aluminium?
Graf
  • Ja
    75 %
  • Nej
    25 %
Röstningen avslutad (68 röster)

Aluminiumpriset har fallit kraftigt den senaste tiden och handlas på 7-månaders lägsta (1774 USD/ton). Priset sjönk med 175 USD i december, den största nedgången sedan 2012, och är ned ytterligare med cirka 90 USD (4,5 procent) hittills i januari. Vi anser att intervallet 1800-2000 USD/ton är ett stabilt handelsintervall för aluminium och ser prisraset som ett bra köptillfälle.

Den senaste tidens prisnedgång förklaras av att det lägre oljepriset även påverkat priset på basmetaller som typiskt sett har 30 procent av produktionskostnaden i oljerelaterade poster. Oljan har tappat 60 procent under det senaste halvåret så det är rimligt i sig. Aluminium är dock annorlunda. Metallen är inte en gruvmetall utan en produkt från smältverk. Smältverken konsumerade förut mycket oljerelaterad elektricitet men efter skiffergasboomen i USA 2009 produceras idag väldigt lite aluminium med olja som insatskostnad.

Förra året stängde flera stora aktörer ned smältverk när priset föll till 1700 USD/ton. Priset steg därefter kraftigt till nära 2100 USD/ton då diskussion om att starta de avställda smältverken bromsade prisuppgången. Vi tror därför att intervallet 1800-2000 USD/ton är ett stabilt handelsintervall för aluminium och menar att priset har en potentiell uppsida på cirka 7-12 procent från dagens nivå på 1774 USD/ton under 2015.

Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL ALU X2 H SE0003084862
Certifikat LONG ALU H SE0004644326

Vi ser ett stabilt handelsintervall mellan 1800-2000 USD/ton

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.