Trading Case - Getinge mot Elekta

Delar du vår syn på Getinge mot Elekta
Graf
  • Ja
    87 %
  • Nej
    13 %
Röstningen avslutad (79 röster)

Elekta rapporterar för tredje kvartalet den 4 mars (brutet räkenskapsår) och vi ser en uppenbar risk i aktien då vi bland annat förväntar oss en svag orderingång. Elekta-aktien har haft en oväntat stark utveckling i sen tid och värderingen har blivit allt högre. Bolaget har tappat ytterligare marknadsandelar i Kina (stora ordrar har gått till konkurrenter) och utsikterna på den viktiga marknaden är osäker. Givet avsaknad av vinsttillväxt under de senaste 24 månaderna anser vi att värderingen är alltför hög (P/E 24x).

Getinge har gått starkt på Stockholmsbörsen efter beskedet i slutet på januari om att en överenskommelse med den amerikanska hälsovårdsmyndigheten (FDA) är nära, samt att kostnaderna för detta endast väntas uppgå till cirka 500 miljoner kronor. Utöver att detta minskar risken i aktien medför det att fokus kan skifta till den operativa utvecklingen och positiva effekter från bolagets omstruktureringar. Getinge är attraktivt värderad på P/E 17,5x och vi bedömer att den fortsatta kurspotentialen är stor. Vi väljer att gå lång Getinge och kort Elekta

Under nästa vecka kommer vi att lansera ett nytt Spreadcertifikatet på Getinge mot Elekta med löptid till september 2015 (SPR GETEKT 5I H)


Lägg märke till det befintliga Spreadcertifikatets återstående handelsperiod

OBS värdepappret SPR GETEKT 5C H har förfallodag 2015-03-20

Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR GETEKT 5C H SE0006246997

Vi tror att spreaden mellan Getinge och Elekta ska öka ytterligare

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.