Trading Case - Husqvarna mot Electrolux

Tror du Husqvarna kommer att utvecklas bättre än Electrolux?
Graf
  • Ja
    81 %
  • Nej
    19 %
Röstningen avslutad (130 röster)

Husqvarna och Electrolux har många likheter. Bolagen är huvudsakligen exponerade mot Europa och USA, och en stor del av försäljningen rör konsumentprodukter såsom trädgårdsutrustning och vitvaror. Aktiekurserna i de båda bolagen har under långa perioder följts åt. Framöver bedömer vi att kurspotentialen i Husqvarna är större än i Electrolux och tror därför att Spreadcertifikatet SPR HUSELU 5J H kommer att utvecklas väl.

Electrolux vinstvarnade den 8 april, varpå aktien sjönk kraftigt. Sannolikt kommer sentimentet kring aktien att vara svagt ytterligare en tid eftersom vinstutsikterna för bolagets verksamhet i Nordamerika och en möjlig försening av slutförandet av GE Appliances-förvärvet från juli till oktober innebär att 2015 lär bli ett förlorat år. Därtill är valutamotvinden stark. Electrolux rapport för Q1 kommer den 24 april.

Husqvarna steg kraftigt på börsen efter bokslutet den 6 februari, men aktien har utvecklats relativt svagt i förhållande till index i sen tid. Första kvartalet är ett litet kvartal, men i slutet av perioden brukar vårförsäljningen komma igång och det andra kvartalet är säsongsmässigt starkt. När Husqvarna rapporterar för Q1 den 21 april blir vi förhoppningsvis stärkta i vår långsiktigt positiva syn på aktien som baseras på en lyckad omstrukturering med lägre kostnader och stigande marginaler. Värderingsmässigt handlas Husqvarna till P/E 17x jämfört med Electrolux P/E 26x (prognoser för 2015).

Utöver detta certifikat har vi idag noterat ytterligare 6 nya Spreadcertifikat. Läs mer om dem här.

Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR HUSELU 5J H SE0006793006

Övre delen: Husqvarna (blå) och Electrolux (röd). Nedan: Husq/Elux

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.