Trading Case - Husqvarna

Delar du vår syn på Husqvarna?
Graf
  • Ja
    77 %
  • Nej
    23 %
Röstningen avslutad (139 röster)

Vi räknar med att Husqvarna kommer att presentera en solid rapport för ett säsongsmässigt litet fjärde kvartal på fredag den 6 februari och vi förväntar oss bland annat positiva effekter från besparingsprogrammet. Kanske mest intressant i kvartalsrapporten blir att bolaget kommer avslöja den finansiella utvecklingen för den nya varumärkesindelade organisationen, vilket bör öka förtroendet i marknaden för att en rörelsemarginal över 10 procent är nåbar.

Marknaden har inte värderat Husqvarna som ett konsumentbolag, utan som ett volatilt verkstadsbolag. I takt med att förbättringsarbetet fortskrider och förtroendet för bolaget ökar, ser vi potential till en omvärdering av aktien.

Husqvarnas bruttomarginal har historiskt tyngts av en bred produktflora då bolagets kostnader främst drivs av komponenter. Husqvarna har vidtagit åtgärder för att minska komplexiteten och sänka kostnaderna, vilket bör synas allt tydligare framöver.

Tekniskt
Husqvarna-aktien handlas i en underliggande positiv trend och vidare uppgångar indikeras på medellång sikt. Aktien bröt nyligen upp genom tidigare motstånd kring 56 kronor, vilket är en nivå som i fortsättningen agerar stöd. Glidande 50-dagars medelvärde finns vid 56 kronor, vilket ger ytterligare support vid den nivån. Aktien handlas i dagsläget i närheten av 58 kronor till ett RSI-värde om 57 vilket indikerar att det finns fortsatt potentiell uppsida i aktien.

 

Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Aktie HUSQ B SE0001662230
Warrant HUS5C 60SHB SE0005763240
Warrant HUS5E 62SHB SE0005764404

Husqvarna - ser intressant ut inför rapport

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.