Trading Case - ICA mot Axfood

Tror du att ICA kommer utvecklas bättre än Axfood?
Graf
  • Ja
    67 %
  • Nej
    33 %
Röstningen avslutad (136 röster)

Lång: ICA Kort: Axfood

Aktiekurserna för ICA och Axfood har under långa perioder följts åt, men sedan mitten av april har Axfood-aktien gått betydligt starkare än ICA-aktien. Framöver bedömer vi att kurspotentialen är större i ICA(rek. Öka) än i Axfood (rek. Minska) och tror därför att Spreadcertifikatet SPRICAAXF 6I H kommer att utvecklas väl.

ICA har en stark ställning på en förbättrad livsmedelsmarknad
Prisinflation på mat har återkommit på den svenska marknaden, vilket förenklar för livsmedelshandlarna. ICA Sverige fortsätter att ta marknadsandelar och kan försvara marginalerna på imponerande nivåer. Värderingen av ICA Gruppen är inte låg (till exempel P/E på cirka 19x (baserat på prognosen för 2016) exklusive fastighetsbeståndet), men de höga multiplarna är även en funktion av låga räntor och att hela sektorn är högt värderad. En god kassaflödesgenerering bådar gott för höga utdelningar när balansräkningen blir starkare.

Axfood däremot har en högre värdering med ett P/E på cirka 24x (baserat på prognosen för 2016) vilket också är högt sett till europeiska konkurrenter. Detta tillsammans med den starka aktieutveckling de första 3 kvartalen 2015 och att Willys marginaler kan pressas så ser vi spreaden ICA mot Axfood som mycket intressant framöver.

Senaste tiden har vi sett en relativt volatil och skakig aktiemarknad utan någon tydlig rikting och tycker därför tidpunkten för ett marknadsneutralt investeringsförslag känns extra intressant.

Spreadcertifiket kan både öka eller minska i värde oavsett hur börsen som helhet utvecklas. Det är alltså gapet, eller spreaden, mellan aktierna som är avgörande för värdeutvecklingen på certifikatet

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR ICAAXF 6I H SE0007221502

Kommer spreaden mellan ICA och Axfood att minska?

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.