Trading Case - Kinnevik

Delar du vår syn på Kinnevik?
Graf
  • Ja
    77 %
  • Nej
    23 %
Röstningen avslutad (138 röster)

Vi håller Kinnevik som vår favorit bland investmentbolagen. Vissa investerare tror att caset har gjort sitt eftersom Kinneviks innehav i Zalando och Rocket Internet numera går att nå direkt via Frankfurtbörsen. Vi menar att man ska se på det precis tvärtom, det vill säga att framgångarna för Zalando och Rocket kan ge en indikation på framtida potential i portföljen.

De potentiella kurstriggers som vi ser i Kinnevik är:
1) nya finansieringsrundor i de onoterade bolagen kan belysa intresset och potentialen
2) förvärv och samgåenden
3) besked om att ”break-even” nås i några av de handelsplatser (liknande Blocket & Amazon) och e-handelsbolag som lanserades 2009-10.

Kinnevik äger en rad intressanta onoterade bolag, främst inom e-handel, på flera olika marknader. Dessa bolag växer mycket kraftigt och lönsamheten förbättras i rask takt. Vi räknar med att nya finansieringsrundor i ett antal av dessa bolag kommer att visa på mycket högre värderingar än vad de har idag. Zalando's lönsamhet förbättras nu i snabb takt. Förutom att Kinnevik är huvudägare (äger 32 procent) av bolaget så kommer det enligt vår mening också smitta av sig en mer positiv syn på lönsamhetspotentialen i den övriga e-handelsportföljen. 

Tekniskt
Kinnevik noteras i en volatil men stigande huvudtrend. Aktien var nyligen uppe och testade motståndet kring 260 kronor utan att lyckas bryta upp. Istället rekylerade aktien ner och befinner sig i skrivande stund strax ovan stödet vid 236 kronor. Aktien handlas till RSI 44 och är köpvärd kring stödet, använd stop loss.


Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Aktie KINV B SE0000164626

Kinnevik har mer att bjuda på än Zalando

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.