Trading Case - Kort Olja

Oljemarknaden fortsätter att gunga efter de stora strukturella förändringarna med den snabbt växande produktionen utanför OPEC. Efter ett kraftigt ras med efterföljande återhämtning tror vi nu att nästa prisrörelse är ner, kanske med hela 10 % mot slutet av tredje kvartalet.

Priset på råolja nådde en botten i januari och därefter har priset stigit 40 %. Efter det föregående raset på 51 % från midsommar till januari i år så kanske det kan låta som en rimlig återhämtning. Det kraftiga prisfallet fick amerikanska oljeproducenter att ställa av borriggar i det snabbaste tempot någonsin. Det lägre antalet riggar gjorde sedan att den snabbt stigande oljeproduktionen i USA började plana ut i april. Det fick marknaden att handla upp olja då balansen mellan utbud och efterfrågan därmed hade återskapats. Samtidigt har OPEC låtit sin strategi tala i volymtermer när Saudiarabien nådde högsta produktionen på 10 år i april. OPEC-länderna som helhet har producerat mer olja än de utlovade 30 miljoner faten per dag sedan förra OPEC-mötet i november. Den befarade krisen bland kartellens medlemmar har ännu inte nalkats, Kina har stöttat Venezuela med nödlån mot olja.

 Efter senaste prisåterhämtningen börjar också amerikanska producenter öka aktiviteten, i de bästa fälten ökar antalet riggar sedan några veckor tillbaka. Därmed tror vi att prispendeln nu slagit för långt åt ”återhämtningshållet”- med nuvarande priser och OPEC-strategi kommer marknaden åter hamna överskott och priset måste ner för att dämpa produktionen i USA. Ett stort orosmoln i närtid är också att Iran verkar komma överrens med Väst i förhandlingarna kring kärnprogrammet. Med ett avtal på plats kommer sanktionerna mot Irans oljeexport att hävas.

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

Placeringsalternativ

KortnamnIsin
Certifikat  SHRT OLJA H SE0004645083

Oljaprisets utveckling sedan juni 2014

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.