Trading Case - Lång Boliden - Kort Lundin Mining

Tror du att Boliden kommer gå bättre än Lundin Mining?
Graf
  • Ja
    68 %
  • Nej
    32 %
Röstningen avslutad (97 röster)

Gruvbolagen Boliden och Lundin Mining har många likheter, men ur ett värderingsperspektiv och uppskattad kurspotential är skillnaden markant. Vi bedömer att förutsättningarna är goda för att Boliden, även fortsättningsvis, kommer att utvecklas bättre än Lundin Mining. Får vi rätt i detta kommer spreadcertifikatet ”SPR BOLLUM 6D H” att öka i värde (oavsett hur börsen som helhet utvecklas).

Vinsttillväxt och utdelningspotential i Boliden…
Boliden är ett välinvesterat bolag med volymtillväxt. Kostnaderna är huvudsakligen i SEK och EUR, medan intäkterna är i USD, vilket innebär en stark valutamedvind. Trots att metallpriserna är pressade uppvisar Boliden solida resultat till följd av imponerande kostnadskontroll. Samtidigt minskar skuldsättningen rejält.
Sammantaget menar vi att Boliden har tillräckligt starka finanser
för tillväxtinvesteringar och stora utdelningar under kommande år. Detta gör Boliden till ett närmast unikt bolag i den internationella gruvindustrin.

…sjunkande resultat i Lundin Mining
Vi har svårt att se någon potentiell kurstrigger i Lundin Mining och bedömer dessutom att bolagets vinstmomentum är svagt. Som en följd av lägre volymer och metallpriser räknar vi med att rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) faller med nära 40 procent under det andra halvåret 2015 jämfört med det första och att en fortsatt resultatnedgång under 2016 kommer medföra ett negativt rörelseresultat. Detta trots att vi räknar med något högre metallpriser än nuvarande nivå.

I ett scenario där riskaptiten återkommer på bred front och metallpriserna stiger betydande så torde Lundin Mining kunna utvecklas bättre än Boliden på grund av en högre finansiell hävstång. Vi ser dock inte detta som troligt.

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn? Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR BOLLUM 6D H SE0006792990

I jämförelse med Boliden (röd) bedömer vi att utsikterna för Lundin Mining (blå) är dystra.

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.