Trading Case - Olja mot Guld

Vilken råvara tror du kommer utvecklas mest positivt?
Graf
  • Olja
    73 %
  • Guld
    27 %
Röstningen avslutad (210 röster)

Ni har bestämt, efter omröstning på Börsrummet och på eventet Nordnet Live den 10 februari, att vi lanserar Spreadcertifikat
Lång Olja – Kort Guld.

Oljepriset har halverats sedan sommaren 2014, mycket på grund av en snabbt ökande amerikansk produktion av skifferolja i kombination med en vändning uppåt för produktionen i Iran, Libyen och Nigeria. OPEC:s möte i november ledde inte till några produktionsnedskärningar och priset rasade efter det.

När det gäller guldet tror vi att nästa större rörelse kommer att vara nedåt. Förra året gjorde guldet en prismässig paus och stängde i stort sett oförändrat. Nu ser vi ett par möjliga faktorer som kommer att agera motvind för guldpriset framöver...

De låga prisnivåerna på olja tvingar nu framförallt amerikanska skifferoljeproducenter till drastiska åtgärder och reviderade investeringsplaner. Antalet aktiva oljeriggar minskar i högre tempo än vad vi sett någonsin förr, även om produktionen inte faller i samma utsträckning. Bolagen är (och är tvingade att vara) uppfinningsrika för att maximera uttaget på de riggar de använder, man hittar bättre källor och man gör nya hål i existerande källor (re-fracking). Mycket pekar mot att den amerikanska produktionen kommer att falla, även om det kan dröja något halvår till. De stora oljebolagen skär dessutom kraftigt i sina planerade investeringar, något som presenterades i årsrapporterna för ett par veckor sedan, vilket har bidragit till återhämtningen i oljepriset.

När det gäller guldet tror vi att nästa större rörelse kommer att vara nedåt. Förra året gjorde guldet en prismässig paus och stängde i stort sett oförändrat. Nu ser vi ett par möjliga faktorer som kommer att agera motvind för guldpriset framöver, där den viktigaste torde vara ett minskat behov av guldet som en "säker hamn" i tider av finansiell oro. ECB:s kvantitativa lättnader kommer förhoppningsvis att hjälpa till att vända utvecklingen i Europa. USA:s ekonomi utvecklas tillräckligt snabbt för att vi ska tro att Fed kommer att behöva höja räntan redan i år, tidigare än vad resten av marknaden räknar med. Dessutom anser vi att guldet behöver ha "momentum" uppåt för att attrahera nya köpare, incitamentet för att äga guld i en stillastående marknad är väldigt lågt.

Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR OLJGUL 5H H SE0006790044

Kommer gapet mellan olja och guld att stängas?

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.