Trading Case - Olja

Delar du vår syn på Olja?
Graf
  • Ja
    67 %
  • Nej
    33 %
Röstningen avslutad (92 röster)

Prisraset på 60 procent i olja har triggat investerare att åter köpa tillbaka oljepositioner och priset har återhämtat sig till nivåer som ger incitament för nya investeringar i USA:s skifferfält. Av det skälet måste nästa prisrörelse vara nedåt och oljan måste stanna på en låg nivå under en längre tid. För att balansera överskottet i marknaden måste WTI-olja handlas ner till omkring 40 USD per fat vilket korresponderar med Brent-oljan omkring 40-50 USD per fat beroende på utbudsstörningar.

Tre månader har gått sedan OPEC valde att inte stödja priserna på olja den 27 november 2014. Saudiarabien vill inte länge subventionera de producenter som har högre produktionskostnad. Istället prioriterar landet att behålla sina marknadsandelar i en oljemarknad som inte längre växer likt de senaste åren. Priset på olja har gått från att ge incitament till ny produktion under en längre period med brist på olja i marknaden, till att nu, baseras på produktionskostnad för marginalproducenten när det råder överskott i marknaden. Den producenten hittar man i de sämre delarna av USA:s skifferoljefält.

För varje vecka som går sätter lagernivåerna i USA nya rekord. WTI-oljans handelspunkt, Cushing, har nära fullt i lagercisternerna och därför handlas WTI till stor rabatt mot både Brent men också kvalitéer vid Amerikanska gulfkusten. Det blir nu lönsamt att transportera olja dit utan pipeline och då minskar gulfkustens importbehov av olja från brentpåverkande områden i Mellanöstern och Afrika. För att balansera överskottet i marknaden måste WTI handlas ner till omkring 40 USD per fat vilket korresponderar med Brent omkring 40-50 USD per fat beroende på utbudsstörningar. Libyen har dock redan fallit tillbaka till låga nivåer så risken har minskat. Största prisrisken på uppsidan är en oroligheter i Venezuela för vilken Saudiarabien skulle ha svårt att kompensera. 

Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BEAR OLJA X2 SE0002835595
Certifikat SHRT OLJA H SE0004645083

Både Brent olja och WTI olja bör handlas lägre

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.