Trading Case - Peab mot NCC

Tror du Peab kommer utvecklas bättre än NCC?
Graf
  • Ja
    67 %
  • Nej
    33 %
Röstningen avslutad (142 röster)

Vi upprepar vårt Trading Case i Spreadcertifikatet Peab-NCC som vi bedömer kommer att utvecklas väl framöver.

Vi räknar med att Peabs ökade fokus på små- och mellanstora projekt kommer bidra till högre resultat och marginaler framöver. Därtill förväntar vi att nedskrivningarna minskar även under 2015 (334 miljoner under 2013 och 920 miljoner 2012). Nyproduktionen av bostäder har ökat med 10 procent på årsbasis och andelen sålda bostäder i produktion är 84 procent. Utsikterna för bostadsbyggande är ljusa, bolaget har en stor exponering mot Sverige vilket vi anser vara en stabil marknad, och vi bedömer att Peab inte kommer att behöva öka den operativa eller finansiella risken för att tillgodose efterfrågan. Vi bedömer att utsikterna för bolaget är ljusa och ser värderingen som attraktiv, trots en stark kursutveckling den senaste tiden.

Peab visar på en vinsttillväxt och krympande skuldsättning, något som NCC har haft svårt att leverera den senaste tiden.

Vår bedömning är att 2015 kan bli en upprepning av 2014 då NCC inte levde upp till förväntningarna i kvartal efter kvartal. Konsensusprognosen har gradvis sänkts under året och sammantaget har EBIT-prognosen skruvats ned med 12 procent från början på året. Utöver att förväntningarna är högt ställda betonar vi att bolaget uppvisade en negativ vinsttillväxt under 2014 och förväntas göra så även 2015.

Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR PEANCC 5I H SE0006792800

Kommer spreaden mellan Peab och NCC fortsätta att öka?

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.