Trading Case - SEB

Delar du vår syn på SEB?
Graf
  • Ja
    86 %
  • Nej
    14 %
Röstningen avslutad (108 röster)

SEB:s rapport för det fjärde kvartalet var marginellt sämre än väntat. Räntenettot var åt det svaga hållet, medan provisionsnettot – den relativt sett viktigaste posten för SEB – var starkt. Vi menar att aktien faller omotiverat mycket efter rapporten och ser ett bra köpläge i aktien

Vi bedömer att den svenska ekonomin kommer att gynnas av den kraftiga nedgången i oljepriset. Därtill lär den cykliska och exportinriktade industrin gynnas av den betydande försvagningen av den svenska kronan. Båda dessa faktorer bör innebära en högre aktivitet i ekonomin, vilket kommer gynna alla banker, men i synnerhet SEB med dess fokus som affärsbank.

Utöver ett bra intäktsmomentum för SEB, räknar vi med en fortsatt solid kostnadskontroll framöver. Detta bör innebära en stabil vinstökning 2015-16, trots det låga ränteläget. Baserat på våra prognoser för 2015 handlas aktien till P/E 12x, vilket vi menar är attraktivt. SEB är nu vår aktiefavorit i banksektorn.

Utdelningen på 4,75 kronor per aktie innebär en direktavkastning på nära 5 procent. Utdelningstillväxt anses som viktigt för SEB, vilket tillsammans med en stabil kapitalbas innebär goda odds för höjd utdelning under nästkommande år. I nuvarande lågräntemiljö är högutdelande aktier särskilt intressant, varför vi tror att SEB kommer att ha en fortsatt god utveckling.

Tekniskt
SEB-aktien bröt nyligen upp ovan motståndet vid 100 kronor. En mindre rekyl därifrån var inte oväntad då kursen haft en stark utveckling i två veckor och noterades nära överköpta nivåer. Efter rapporten den 29 januari sjönk aktien till 97 kronor, som tidigare varit både en stöd- och motståndsnivå. Ett starkare stöd, i form av den långa trenden (200 dagars glidande medelvärde) finns vid 93 kronor. SEB-aktien befinner sig i en långsiktigt stigande trend, och med stöd av en stark börs generellt, bör vidare uppgångar följa. 

Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL SEB X2 H SE0003650985
Certifikat (hävstång) BULL SEB X3 H SE0004931749
Warrant SEB5D 100SHB SE0006254892

SEB - vår favorit i banksektorn

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.