Trading Case - SSAB

Delar du vår syn på SSAB?
Graf
  • Ja
    81 %
  • Nej
    19 %
Röstningen avslutad (186 röster)

Mot bakgrund av överkapacitet i stålbranschen och pressade priser har SSAB haft en svag utveckling på Stockholmsbörsen under lång tid. Under det senaste halvåret har aktien pressats på grund av oro för minskade investeringar i den amerikanska oljesektorn och efterfrågan i eurozonen. Värderingsmässigt är SSAB tillbaka på samma låga nivå som vid finanskrisen 2008. Trots att aktien har klättrat stadigt på börsen under de senaste veckorna bedömer vi att den har mer att ge. Kursen kan röra sig kraftigt och vi förespråkar att man handlar med ”stop loss” order.

Vi räknar med att SSAB kommer att uppvisa en fortsatt resultattillväxt med stöd av högre volymer, förbättrad prisbild och stora kostnadssynergier från förvärvet av Rautaruukki. Vi anser att konsensusprognosen är alltför konservativ och menar att även små positiva förbättringar bör ge en stor hävstång på resultatet, något som kan överraska marknaden.

SSAB är ett starkare företag idag än för 1-2 år sedan och vi oroas inte för bolagets finanser. Vi räknar med att bolaget kommer ge en utdelning om 1 krona per aktie för 2014 - 2016, men betraktar eventuella kommentarer om högre utdelning som en signal på att marknaden och finanserna förbättras. Vi ser stor potential i SSAB och räknar med att en positiv vinstutveckling under kommande kvartal kommer att förändra sentimentet kring aktien och bidra till den pågående omvärderingen.  

Tekniskt
SSAB-aktien har handlats i en fallande trend sedan juli 2014 men har under februari uppvisat styrka i och med att tidigare stöd/motståndsnivåer på 42 respektive 46 kronor forcerades utan problem. SSAB har dessutom utvecklats starkare än index, vilket är ett positivt tecken som tyder på omvärdering. Aktien är stark och utmanar nu den fallande trenden som finns vid 52 kronor och tidigare toppnivåer vid 54 kronor. Närmsta stödnivå finns vid 46 kronor, varför tight stop loss föreslås.

Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL SSAB X3 SE0004931772
Warrant SSA5E 55SHB SE0006253530

SSAB-Fortsatt potential trots styrka i närtid

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.