Trading Case - SSAB

Delar du vår syn på SSAB?
Graf
  • Ja
    72 %
  • Nej
    28 %
Röstningen avslutad (110 röster)

SSAB-aktien har likt Stockholmsbörsen sjunkit tillbaka under de senaste veckorna. Om sentimentet på börsen åter stärks bör SSAB kunna utvecklas starkt. Fundamentala förutsättningar talar för SSAB, men även ur ett tekniskt perspektiv ser SSAB intressant ut då aktien handlas strax ovan stödnivån vid 47 kronor.

SSAB har haft en relativt svag utveckling under de senaste åren, men intresset för aktien har ökat sedan bottennoteringen i början av året. Vi bedömer att kurspotentialen är stor givet förbättrade marknadsförhållanden i både USA och Europa (bland annat i form av en tydlig lagerminskning och stark efterfrågan från vindkrafts- och fordonsindustrin), samt att kostnadsbesparingarna får effekt. Vi bedömer att konsensusprognoserna är alltför pessimistiska, vilket kan bidra till positiva överraskningar framöver.

Tekniskt analys
SSAB-aktien bröt i slutet av april igenom den fallande trenden, vilket är en positiv indikator för den fortsatta utvecklingen. Efter utbrottet handlades aktien inom konsolideringsintervallet 49-53 kronor. Dessvärre höll inte det färska stödet vid 49 kronor varpå aktien sökt sig ner mot tidigare motstånd vid 47 kronor, som nu förväntas agera stödnivå. Det kursgap som bildades vid utbrottet har nu blivit täckt, vilket talar för fortsatta uppgångar. Förhållandet mellan risk och potentiell avkastning bedöms vara fördelaktigt vid köp runt nuvarande kursnivå. Om aktien bryter ned under stödnivåerna vid 46-47 är det ett svaghetstecken, varför stop loss bör användas. 

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

Placeringsalternativ

KortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL SSAB X3 H SE0004931772

Graf SSAB

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.