Trading Case - Volvo mot SKF

Tror du att Volvo kommer utvecklas bättre än SKF?
Graf
  • Ja
    78 %
  • Nej
    22 %
Röstningen avslutad (116 röster)

Under de senaste kvartalen har Volvo och SKF utvecklats starkt, med uppgångar runt 20 procent. Framöver bedömer vi att kurspotentialen i Volvo är betydligt större än i SKF. Får vi rätt i vår tro kommer Spreadcertifikatet ”SPR VOLSKF 5J H” att stiga i värde.

SKF är ett välskött bolag, men vi anser att aktien är fullvärderad och att risken är på nedsidan. SKF
värderas nära historiska toppnivåer vilket innebär att förväntningarna är höga och risken för besvikelser stor. I rapporten för Q1 lyfte valutaeffekter resultatet, men den underliggande efterfrågan är svag, vilket är ett orosmoment.

Volvo är en av våra favoritaktier i Verkstadssektorn. Efter många år av skepticism bland investerarna tycks sentimentet kring aktien ha vänt. Bolagets omstruktureringar börjar få effekt och lönsamheten är på väg upp. Utöver att den nordamerikanska lastvagnsmarknaden går fortsatt starkt, överraskade europamarknaden klart positivt under Q1, då Volvos orderingång ökade med nära 30 procent. Vi bedömer att utsikterna för Volvo är ljusa och tycker att den stora värderingsrabatten förhållande till sektorn (15 procent) motiverar en högre aktiekurs.

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn? Vad tror du?

Placeringsalternativ

KortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR VOLSKF 5J H SE0006792974

Kursutveckling för Volvo (blå) och SKF (röd) sedan årsskiftet. Den nedre grafen (grön) visar relationen Volvo/SKF.

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.