Trading Case - Volvo

Delar du vår syn på Volvo?
Graf
  • Ja
    76 %
  • Nej
    24 %
Röstningen avslutad (181 röster)

Volvo-aktien är i en positiv trend och noteras nu över den tekniska motståndsnivån vid 100 kronor. Utöver en allmänt positiv trend på börsen, har en stark dollar samt ett ökat förtroende för bolagets kostnadsbesparingsprogram säkert bidragit till detta.

Aktiemarknaden har länge varit skeptisk till Volvos åtgärdsprogram, vilket kanske inte är så konstigt mot bakgrund av det blygsamma resultatet hittills. Å andra sidan krävs det inte mycket besparingar för att se en stor potential i aktien, givet den starka tillväxten i Nordamerika och den nära förestående ersättningscykeln i Europa. Nyligen höll Volvo kapitalmarknadsdag i Gent där bolaget fokuserade på att trovärdiggöra kostnadsbesparingsprogrammet om 10 miljarder kronor med full helårseffekt 2016. Det starkaste intrycket på oss var ledningens konfidens över att besparingarna om 10 miljarder kronor kommer att nås. Vi räknar för närvarande med 5 miljarder kronor i besparingar, vilket innebär att det finns uppsida i våra prognoser.

Kombinationen av en stark dollar, starka fundamenta på de viktiga amerikanska och europeiska lastbilsmarknaderna samt tydligare effekter från Volvos åtgärdsprogram gör att vi förväntar en betydande vinstökning under 2015, även om uppgången lär ta riktig fart först 2016. Baserat på våra prognoser för 2016 är aktien är lågt värderad (P/E 11x).

Tekniskt
Volvo-aktien har haft en stark inledning på året och aktien är för tredje gången på kort tid i år aktuell vid motståndet kring 100 kronor. Aktien handlas nu precis över 100 kronor och lyckas aktien etablera sig över den nivån kommer den agera som ett viktigt stöd framöver, och därmed en attraktiv ingångsnivå. Momentumindikatorer ger stöd för vidare uppgångar samtidigt som dessa har skett under hög omsättning, vilket medför positiva signalvärden. 

Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL VOLV X3 H SE0004931830
Warrant VOL5F 105SHB SE0006255345

Aktien har goda möjligheter att etablera sig över 100 kronor

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.