Trading Case - HM

Sentimentet kring H&M har varit svagt till följd av oro för valutaeffekter (den starka dollarn innebär högre inköpskostnader) och relativt svaga försäljningssiffror under september-november. Decemberförsäljningen var dock bättre än väntat och vi tror även att januari har inletts stabilt mot bakgrund av det kallare vädret.

Värderingen har sjunkit betydligt under det senaste året och aktien handlas nu med en rekordstor rabatt jämfört med närmaste konkurrenten Inditex, samt till en ovanligt låg premievärdering jämfört med den svenska och europeiska aktiemarknaden. Tekniska indikatorer pekar dessutom på att aktien har varit översåld. Vi räknar med att pressen från negativa valutaeffekter kommer att minska successivt efter den kommande rapporten och att vinsttillväxten accelererar under kommande år.

Den 28 januari rapporterar H&M för det fjärde kvartalet (september-november). Konsensusprognosen för rörelseresultatet har sjunkit med 8 procent de senaste veckorna, varför vi bedömer att risken för resultatbesvikelse i samband med rapporten har minskat. Vi menar således att förhållandet mellan risk och avkastning ser fördelaktigt ut inför rapporten den 28 januari.

Tekniskt
H&M steg nyligen från historiskt viktiga bottennivåer, och uppgången skedde under tilltagande volymer, vilket förstärker den positiva signalen. Vi ser god sannolikhet till att aktien har bottnat och det finns god uppsidespotential från rådande kursnivåer. Det närmaste motståndet finns vid 300 kr, följt av ett sekundärt motstånd vid 360 kr. Den riskvillige investeraren tar position omgående medan den mer riskaverte avvaktar den närmaste tidens rörelser och tar position när aktien forcerar motståndet vid 300 kr. Ett uppbrott genom 300 kr skulle innebära en tydlig signal i rätt riktning och dessutom god uppsidespotential till nästa motstånd vid 360 kr. (Källa teknisk analys: Redeye).

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Det finns tre exponeringar mot HM, två certifikat med hävstång och en warrant. För den som är osäker på hur marknaden kommer röra sig finns ett Spreadcertifikat där avkastning styrs av den dagliga relativa skillnaden mellan HM och OMXS30™. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL HM X2 H SE0002835678
Certifikat (hävstång) BULL HM X3 H SE0004931657
Spreadcertifikat SPR HMOMX 6L H

SE0007609367

Warrant HM 6E 315SHB SE0007611470

Kursutveckling HM

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.