Trading Case - Husqvarna mot Electrolux

Tror du att Husqvarna kommer utvecklas bättre än Electrolux?
Graf
  • Ja
    62 %
  • Nej
    38 %
Röstningen avslutad (63 röster)

Lång: Husqvarna Kort: Electrolux

Husqvarna och Electrolux har många likheter. Bolagen är huvudsakligen exponerade mot Europa och USA, och en stor del av försäljningen rör konsumentprodukter såsom trädgårdsutrustning och vitvaror. Under det senaste året har Electrolux-aktien gått betydligt starkare än Husqvarna-aktien, men under de senaste veckorna har det skett ett trendbrott. Vi bedömer att denna sena trend kommer att fortsätta och att kurspotentialen i Husqvarna är större än i Electrolux. Därför tror vi att Spreadcertifikatet SPR HUSELU 6I H kommer att utvecklas väl.

Stort värderingsgap och högre risk i Electrolux
Skillnaden i värdering mellan Husqvarna och Electrolux är stor. Baserat på våra prognoser för 2016 handlas Husqvarna till ett P/E-tal om 15x, att jämföra med Electrolux 23x. Vi finner den höga värderingen av Electrolux omotiverad och tror att värderingsgapet mellan aktierna kommer att krympa.

Dessutom menar vi att risken i Electrolux är betydligt högre än i Husqvarna. Electrolux förvärv av General Electrics vitvaruverksamhet har stött på konkurrensrättslig patrull i det amerikanska justitiedepartementet och vår bedömning är att det kommer att krävas betydligt mer eftergifter av Electrolux än vad marknaden hoppats på, om ens förvärvet går igenom. Samtidigt har Husqvarnas ledning sänkt marknadens förväntningar på bolaget till låga nivåer, vilket kan innebära positiva överraskningar framöver. Med andra ord, Husqvarna förväntas utvecklas bättre än Electrolux, varför värdet på Spreadcertifikatet SPR HUSELU 6I H bör stiga.

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR HUSELU 6I H SE0007221486

Kommer spreaden mellan Husqvarna och Electrolux att minska?

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.