Trading Case - Volvo mot SKF

Tror du att Volvo kommer utvecklas bättre än SKF?
Graf
  • Ja
    69 %
  • Nej
    31 %
Röstningen avslutad (115 röster)

Lång: Volvo Kort: SKF

Rapporterna för det tredje kvartalet visade en svag orderingång för verkstadssektorn som helhet och vi räknar med en genomsnittlig nolltillväxt för bolagen under nästa år. Vi föredrar därför företag som kan vidta strukturella åtgärder eller genomföra stora kostnadsbesparingar. Vi bedömer därför att kurspotentialen är större i Volvo än i SKF. Får vi rätt i vår tro kommer Spreadcertifikatet ”SPR VOLSKF 6I H” att stiga i värde.

Volvo är en av våra favoritaktier i Verkstadssektorn. Volvos kostnadsbesparingsprogram för att lyfta lönsamheten är i full gång. Även om marknaden ännu inte är fullt övertygad om att Volvo kommer att lyckas räknar vi med att de stora effekterna av omstruktureringen bör slå igenom under 2016.  Med en ny ledning på plats i bolaget väntar vi oss att fokus skiftar till kontinuerliga förbättringar och ökad lönsamhet. I samband med rapporten för det tredje kvartalet höjde Volvo guidningen för Europa och upprepade utsikterna för Nordamerika. Vi räknar med en ökad efterfrågan inom lastvagnar och anser att utsikterna för Volvo är ljusa.

SKF är ett välskött bolag som verkar i en tuff bransch, och vi anser att aktien är fullvärderad och att risken är på nedsidan. Rapporten för det tredje kvartalet gjorde marknaden besviken och aktien föll kraftigt på rapportdagen. Vi räknar med att marknadens prognoser kan behöva sänkas ytterligare och givet den svaga tillväxten och orderingången ser vi risk för fortsatta besvikelser.

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR VOLSKF 6I H SE0007221585

Kommer spreaden mellan Volvo och SKF att öka?

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.