Trading Case - Zink mot Koppar

Lång: Zink Kort: Koppar

Kinas inbromsning och fallet i konsumtionstillväxt på metaller och stål väntas fortsätta under 2016. Här tror vi att marknaden fortfarande har för höga förhoppningar om en vändning. Trots det ser vi potential för frikoppling mellan basmetallerna och även prisvändning för zink och nickel under 2016. Samtidigt räknar vi med ytterligare nedsida i kopparpriset.

Stort utbud tynger kopparpriset
När det gäller priset på basmetaller ser vi fortsatt fallhöjd i kopparpriset då lägre efterfrågan i Kina och ökad gruvproduktion kommer förvärra det utbudsöverskott som redan råder. Därtill är koppar den metall som fallit minst i förhållande till sin produktionskostnad. Vi tror att kopparpriset kan sjunka mot 4000 USD per ton under 2016, vilket innebär en nedgång på ytterligare 10-15 procent.

Zink – trendvändning på gång?
Vi bedömer att zinkpriset kan öka med över 20 procent (från nuvarande spotpris) eftersom det ser ut att bli underkott på metallen under 2016. Förhållandet mellan utbud och efterfrågan har blivit bättre, men genom stora kapacitetsneddragningar i zinkgruvor ser tillväxten för zink ut att bli negativ nästa år, vilket är ovanligt för en råvara. Detta talar för ett högre pris på zink. Ett osäkert kort är att 40 procent av zinkproduktionen sker i Kina och utvecklingen där är mycket osäker.

Om vi får rätt i vår syn kommer värdet på spreadcertifikatet ”SPR ZINKOP 6L H” att utvecklas väl. Så länge zinkpriset utvecklas bättre än kopparpriset (även om båda råvarorna sjunker i värde) kommer värdet på spreadcertifikatet att öka. 

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR ZINKOP 6L H SE0007609375

Priset på koppar och zink (blå) har korrelerat väl. Nu tror vi att metallerna kommer att spreada isär.

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.