Trading - Case Volvo

Har du också en positiv syn på Volvo?
Graf
  • Ja
    84 %
  • Nej
    16 %
Röstningen avslutad (175 röster)

Vi blev mycket överraskade över att Volvo-aktien föll med 6 procent i samband med fredagens rapport för det andra kvartalet 2015, trots att resultatet var bättre än väntat. Investerarna tycks ha varit oroade över att orderingången för lastbilar på den urstarka amerikanska marknaden var lägre än väntat. Enligt vår mening var detta inga nyheter då detta bland har att göra med långa ledtider för leveranser för närvarande samt avvaktan inför lanseringen av den nya modellen för 2016. Vi förväntar att orderingången åter förbättras efter sommaren.

Kombinationen av en stark dollar, starka fundamenta på de viktiga amerikanska och europeiska lastbilsmarknaderna samt tydligare effekter från Volvos åtgärdsprogram gör att vi förväntar en betydande vinstökning under 2015, även om uppgången lär ta riktig fart först 2016. Baserat på våra prognoser för 2016 är aktien är lågt värderad (P/E 12x), vilket kan jämföras med värderingen av börsen generellt på P/E 15-16x.

Tekniskt
Volvo-aktien handlas i en underliggande positiv trend och vidare uppgångar indikeras på medellång sikt. Aktien noterade tidigare i våras årshögstanoteringar kring 120 kronor, men har därefter rekylerat ner. Aktien har ett viktigt stöd omkring 102 kronor, en nivå som tidigare agerat motståndsnivå flera gånger under de senaste åren. Motståndet bröts i våras och gäller nu som stödnivå. 

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULLVOLVX2H SE0003271527
Certifikat (hävstång) BULLVOLVX3H SE0004931830
Warrant VOL5K110SHB SE0006794558
Spreadcertifikat SPR VOLOMX 5J H SE0006792966

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.