Trading Case - JM mot NCC

Tror du JM kommer utvecklas bättre än NCC?
Graf
  • Ja
    62 %
  • Nej
    38 %
Röstningen avslutad (71 röster)

Aktiekurserna för byggbolagen JM och NCC har under långa perioder följts åt, men sedan mitten av april har NCC-aktien gått betydligt starkare än JM-aktien. Framöver bedömer vi att kurspotentialen är större i JM än i NCC och tror därför att Spreadcertifikatet SPR JMNCC 6AH kommer att utvecklas väl.

Bostadsutvecklaren JM genererar huvuddelen av rörelseresultatet på den starka Stockholmsmarknaden. Utvecklingen på huvudmarknaderna har varit fortsatt positiv och vi noterar att antalet bostäder i pågående produktion och andelen på förhand sålda/bokade bostäder uppgår till 87 procent, vilket är de högsta nivåerna på 10 år. Vi bedömer att utsikterna för det andra halvåret, som brukar vara säsongsmässigt starkare, är ljusa för JM. Vi tror att bolagets marginaler kommer att återhämta sig och räknar med både högre volymer och priser till följd av den stora obalansen som råder i marknaden. JM har starka finanser (ingen nettoskuld) och vi förväntar att aktieåterköpen – som ger stöd till aktiekursen – kommer att fortsätta. Enligt vår mening är JM attraktivt värderat (P/E 11,9 2015pr).

Även för NCC är marknadsutsikterna förhållandevis ljusa med en stark nordisk byggmarknad. Marknadens förväntningar på bolagets resultat är dock högt uppskruvade och då rapporten för det andra kvartalet inte levde upp tillförväntningarna föll aktiekursen. Vår bedömning är att 2015 kan bli en upprepning av 2014 då NCC inte levde upp till förväntningarna i kvartal efter kvartal. Utöver att förväntningarna är högt ställda noterar vi att bolaget uppvisade en svagt negativ vinsttillväxt under 2014 och förväntas göra så även 2015. Enligt vår mening är aktien därför för högt värderad (P/E 15,5x 2015pr).

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR JMNCC 6AH  SE0006798476

Kommer gapet mellan JM och NCC att minska? Kursutveckling för JM (blå) och NCC (grön) sedan augusti 2014.

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.