Trading case - Atlas Copco mot Sandvik

Tror du att Atlas Copco kommer utvecklas bättre än Sandvik?
Graf
  • Ja
    73 %
  • Nej
    27 %
Röstningen avslutad (133 röster)

Atlas Copco och Sandvik följdes nära åt på Stockholmsbörsen under det första kvartalet. Under senare delen av april har kurserna spreadat isär. Vi tror att möjligheterna är goda för att Atlas Copco kommer att utvecklas bättre än Sandvik framöver. Har vi rätt i vår syn på aktierna kommer Spreadcertifikatet ”SPR ATCSAN 5I H” att stiga i värde.

Det finns tre anledningar till att aktiekurserna i Atlas Copco och Sandvik har glidit isär under de senaste veckorna; 1) Atlas Copco nådde inte upp till förväntningarna i Q1-rapporten den 28 april, varpå aktien sjönk kraftigt. 2) Dagen innan hade Sandvik överträffat förväntningarna i sin rapport, varpå aktien fortsatt uppåt. 3) Dessutom har Sandvik-aktien fått extra stöd av nyheten om att Sandviks valberedning föreslagit att Assa Abloys VD Johan Molin efterträder Anders Nyrén som ny styrelseordförande för bolaget.

Vi anser att uppgången i Sandvik är överdriven och oroas över efterfrågesituationen. Under det första kvartalet var till exempel orderingången 11 procent lägre än under samma kvartal 2014. Detta borde väga tyngre än en ny, välmeriterad ordförande.

Rapportbesvikelsen i Atlas medförde en brant kursnedgång. Vi har förståelse för detta, i synnerhet som aktien stigit nära 40 procent inför rapporten (sedan årsskiftet). Vi anser dock att Atlas premievärdering är motiverad, givet en god fortsatt försäljnings- och vinsttillväxt, och räknar med att bolaget kommer att förbli den klarast lysande stjärnan i sektorn.

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR ATCSAN 5I H SE0006247011

Kursutveckling för Atlas Copco A (blå) och Sandvik (röd) sedan årsskiftet. Den nedre grafen (grön) visar relationen ATCO/SAND

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.